Прозорість та інформаційна відкритість закладу

 

Розпорядження щодо видачі ліцензії

Виписка з єдиного державного реєстру

Статут ліцею

Свідоцтво про атестацію навчального закладу

Довідка з державного реєстру

Державна реєстрація

Структура та органи управління

Положення про ВШК

Інституційна форма здобуття загальної середньої освіти

 

Кадровий склад Бучацького ліцею

Список вчителів

Звіт РВК-83

 

Освітні програми

Освітня програма Бучацького ліцею

Матеріально-технічне забезпечення та кількість учнів (Звіт ЗНЗ-1)

Матеріальна база

 

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Самооцінювання освітніх та управлінських процесів  Бучацького ліцею

Про підготовку та проведення самооцінювання

Про затвердження Програми проведення самооцінювання

 

Моніторинг

Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності

Моніторинг  якості освіти

Моніторинг педагогічної діяльності

Моніторинг навчальних досягнень

 

 

Річний звіт  про роботу закладу

Річний звіт про роботу навчального закладу за 2019-2020 н.р.

Річний звіт про роботу навчального закладу за 2018-2019 н.р.

 

Умови прийому до навчального закладу

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими потребами

 

 

Освітнє середовище

Положення про  Бучацький  ліцей

Правила поведінки здобувачів освіти

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Стратегія розвитку Бучацького ліцею

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Напрями, вимоги/правила, критерії оцінювання ВСЗЯО

Критерії оцінювання  роботи педагогічних працівників

Положення про педагогічну раду

Положення про дистанційну форму здобуття освіти

 

Підвищення кваліфікації

Графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогів ліцею на 2022 рік

 

Замовлення підручників для учнів Бучацького ліцею

Замовлення підручників для учнів 5, 10  класів

Результати вибору електронних версій підручників для учнів 5 класу

Результати вибору електронних версій підручників для учнів 10 класу

Замовлення підручників для учнів 6, 11  класів

Замовлення підручників для учнів 7  класу

Результати вибору електронних версій підручників для учнів 5 класу

Результати вибору електронних версій підручників для учнів 7 класу

Результати вибору електронних версій підручників для учнів 8 класу

Результати вибору електронних версій підручників для учнів 9 класу

Результати вибору електронних версій підручників для учнів 9 класу_

 

 

 

Фінансова діяльність

Кошторис Бучацького ліцею на 2022 р.

Кошторис Бучацького ліцею на 2019 р.
Кошторис Бучацького ліцею на 2020 р.

Кошторис Бучацького ліцею на 2021 р.

Кошторис Бучацького ліцею на IV квартал 2021 р.

 

 

Звіт фінансової діяльності 2017 р. Бучацького ліцею ІІІ квартал

Звіт фінанасової діяльності Бучацького ліцею 2017 р. IV квартал

Звіт фінанасової діяльності Бучацького ліцею 2018 р.

 

 

Витяги з протоколів

Витяг з протоколу зборів колективу за 2018 р.

Витяг з протоколу зборів колективу за 2019 р.

Витяг з протоколу зборів колективу за 2020 р.

 

Академічна доброчесність

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Бучацького ліцею

 
Бучацький ліцей    2020