Проект

"Від екології душі до чистого довкілля"

                                                 Автор ідеї: Шворак Леся Михайлівна
                                                 Автор проекту: Поморська Алла Володимирівна

Тип проекту: інформаційно-екологічний

Мета проекту:

 • формування особистості, яка здатна свідомо, активно, творчо впливати на навколишній світ;
 • формування в молоді умінь і навичок ініціативи, самостійності; віри у свої сили;
 • сприяння виробленню активної життєвої позиції, прагненню до здійснення громадських дій;
 • здійснення еколого-просвітницької роботи;
 • залучення молоді до практичної діяльності з розв'язання проблем навколишнього середовища місцевого значення;

Завдання проекту:

 • зібрати інформацію про утилізацію відходів різного виду, які розташовані найближче до міста;
 • створення сайту, на якому міститиметься інформація для місцевих жителів, про місце збуту відходів різного характеру (макулатури, пластику, батарейок, харчових та побутових відходів та інше);
 • посприяти перед місцевою владою та комунальним підприємством щодо очищення території міста від відходів різного виду;
 • проведення агітаційної роботи серед місцевих жителів:
  • «Ні» одноразовому вжитку!;
  • Не купуємо сміття!
  • Сортуємо відходи.
  • Збираємо макулатуру, пластик, використані батарейки, биту склотару та інше:
  • Ощадливе використання пральної машинки, чищення, миття;
  • Шкідливість побутової хімії, організму людини і навколишньому середовищу.

· організація співпраці із зацікавленими організаціями.

Актуальність проекту:

Сьогодні екологія є не просто наукою, а способом мислення та життя. Навколишнє природнє середовище, яке оточує людину протягом всього життя, не є безладом або просто набором якихось умов, а є взаємопов’язаною складною системою. Саме ця обставина і дає можливість розвитку та еволюції біосфери, життю і праці людини. Тому особливої значимості набувають екологічні знання, які є теоретичними основами охорони природи і довкілля людини.

Ми все частіше чуємо слова “екологія”, “забруднення навколишнього середовища”, “забруднене довкілля”… Поступово ми стали звикати до цих слів і продовжуємо свою бездіяльність. Нерозумні дії людей на планеті Земля у найближчий час можуть повернутися великими нещастями, бідами усього людства. В долі природи – наша доля, і ми повинні зробити все для того, щоб використати останній шанс і допомогти рідній природі, тим самим зможемо продовжити життя в наступних поколіннях. Що ж можемо ми, молоде покоління, зробити для навколишнього середовища? З чого треба почати свої дії? Хто в цьому допоможе нам? Як організувати роботу, щоб зберегти надбання природи у нашому місті? Задумуючись над екологічними проблемами світу, перш за все потрібно дбати про чистоту тієї території, на якій ти проживаєш. Саме такі думки, які актуальні у наш час, і спонукали розробити проект “Від екології душі до чистого довкілля”.

Ми всі дуже добре знаємо, як поводитись, щоб не нанести збитку природі, і багато говоримо про її захист. Але треба кожному почати з себе, душею відчути єдність з природою. Бути обережним в лісі, щоб не зламати гілку, не залишати після себе сміття, обережно поводитись з вогнем, бо він може знищити цілі лісові масиви, поля - все це маленька крихта порад чи добрих справ для збереження чистого довкілля. Ми знаємо, що людина виділяється від природи своїм розумом. А чи буде розумна людина шкодити самому собі? Над цим питанням слід задуматись кожному. На ваш роздум ще один аргумент. Розвиток науково-технічного прогресу відбувся завдяки розумним людям. А які наслідки він за собою поніс? Саме із цим розвитком збільшується втручання людини в природу і забруднення навколишнього середовища. Хоча, здавалося б, чим більше розвинуте суспільство, тим менше воно мало би залишати після себе бруду. Проте, на практиці ми спостерігаємо, що чим більш «цивілізованою» стає країна, тим більше ресурсів вона споживає і тим більше відходів починає виробляти.

Джерела забруднення навколишнього середовища дуже різноманітні. Тому станьмо розумними господарями на своїй землі, і давайте будемо пам'ятати, що екологічне забруднення, як ланцюгова реакція, може призвести до екологічної катастрофи. Тож не допустімо цього, та почнімо вирішення проблеми сьогодні.

Учасники проекту: учні та педагоги ліцею, місцеві жителі…
Термін реалізації проекту
: довгостроковий.
Напрямки роботи:

 • агітаційно – просвітницька діяльність;
 • інформаційно-комунікаційна діяльність;
 • виховна робота;
 • природоохоронна діяльність.

Мотивація:

 • можливість творчої самореалізації та самовдосконалення;
 • усвідомлення власної потреби в діяльності, спрямованої на захист, збереження природи;
 • почуття відповідальності за життя своєї громади, за свою громадську позицію;
 • можливість збереження та примноження краси довкілля рідного краю;
 • усвідомлення значущості природоохоронного підходу до довкілля;
 • усвідомлення зв'язку здоров'я людини з факторами навколишнього середовища.

Опис діяльності

І етап - підготовчий

Опис заходів для здійснення етапу :

? узгодження питань про проектну діяльність з адміністрацією навчального закладу, учителями, які можуть надати допомогу при вирішенні навчальних завдань проекту;

? проведення опитування серед учнів ліцею з метою формування волонтерських загонів, групи учасників проекту;

? розподіл обов’язків між волонтерськими загонами;

? стимулювання пошукової роботи;

? визначення цілей, часу здійснення проекту та потрібних ресурсів;

? планування роботи з урахуванням плану роботи навчального закладу;

? налагодження співпраці з громадськими організаціями, комунальним підприємством, міською радою та іншими організаціями;

? колективне обговорення запланованої діяльності.

Очікуваний результат здійснення заходів:

? отримання від адміністрації навчального закладу дозволу на початок проекту;

? результати проведення опитування учнів щодо участі у проекті;

? сформованість волонтерських загонів, груп учасників проекту;

? налагодженна співпраця;

? поширення інформації про хід проекту;

? співпраця з громадськими організаціями, комунальним підприємством, міською радою та іншими організаціями;

? план роботи над проектом.

ІІ етап - збір необхідної інформації

Опис заходів для здійснення етапу :

? обговорення та вибір методів пошуку інформації;

? розподіл обов’язків між волонтерськими загонами та групами щодо пошуку інформації;

? пошук потенційних територій та дослідження місць, які потребують екологічної очистки від твердих побутових відходів.

Очікуваний результат здійснення заходів:

? отримати інформацію які види твердих побутових відходів (скло,батарейки, пластик, полімер, макулатура, метал, харчові відходи, предмети домашнього вжитку та інше), які є на території міста;

? волонтерським загонам систематизувати інформацію про шкідливість твердих побутових відходів для людей і природи та користь від їх переробки;

? учасникам груп здійснити пошук адрес підприємств, які займаються переробкою твердих побутових відходів у найближчих віддалених місцях від міста.

 

ІІІ етап - визначення напрямів діяльності серед учнів ліцею

Опис заходів для здійснення етапу :

? узагальнення зібраного матеріалу, систематизація та аналіз отриманої інформації;

? визначення найефективніших шляхів розв'язання проблеми;

? планування діяльності для вирішення проблеми, прогнозування наслідків діяльності, розподіл завдань;

? виготовлення агітаційних матеріалів для ширшого інформування серед населення міста та вивчення ефективних шляхів взаємодії з представниками ЗМІ, влади;

? клопотання перед місцевою владою та комунальним підприємством щодо надання допомоги у вивезенні відходів у пункти прийому, які розміщені за межами міста (в інших регіонах та областях) та наданні фінансової підтримки для придбання відповідного обладнання для переробки харчових відходів.

 

Очікуваний результат здійснення заходів:

? випуск інформаційних листівок, буклетів, плакатів, розміщення на ліцейному сайті інформації про шкідливість твердих побутових відходів для людей і природи;

? проінформованість населення про користь переробки твердих побутових відходів через ЗМІ, Інтернет, виготовлення агітаційних матеріалів та ознайомлення з адресами пунктів чи організацій по переробці даних матеріалів;

? збір та здача макулатури, металу учнями ліцею, очистка міського парку та прилеглих до навчального закладу територій від склотари, використаних батарейок, пластику та полімеру.

? вихід проекту на місцевий рівень та підключення місцевих жителів, організацій, підприємств,установ до очистки усіх мікрорайонів міста від твердих побутових відходів.

ІV етап - презентація й оцінювання результативності проекту

Опис заходів для здійснення етапу :

 • обробка й оформлення результатів виконання проекту (створення демонстраційного стенду, мультимедійної презентації, висвітлення в ЗМІ, Інтернеті);
 • дослідження громадської думки про актуальність і доцільність здійсненого проекту;
 • оцінювання результатів з огляду на початкові цілі;
 • узагальнення отриманого досвіду, визначення найбільш сильних і найбільш слабких сторін роботи;
 • визначення можливостей подальшого розвитку проектної діяльності.

Очікувані результати проекту:

· створення рубрики на лілейному сайті інформаційно-екологічного спрямування; випуск інформаційних листівок, буклетів, плакатів, розміщення на ліцейному сайті інформації про шкідливість твердих побутових відходів для людей і природи;

 • проінформованість населення про користь переробки твердих побутових відходів через ЗМІ, Інтернет, виготовлення агітаційних матеріалів та ознайомлення з адресами пунктів чи організацій по переробці даних матеріалів;
 • організація роботи волонтерських загонів для збору інформації про пункти прийому твердих побутових відходів;
 • уміння знаходити правильні рішення у складній екологічній ситуації й оцінювати їх, співставляти можливості й інтереси, здобувати та критично аналізувати інформацію, давати власну оцінку та формувати незалежні судження;
 • збір та очистка мікрорайонів міста від твердих побутових відходів, покращення екологічної ситуації на даній території;
 • набуття навичок ефективного спілкування, участі в житті громади та володіння методикою проведення ділових зустрічей;
 • здобуття знань джерел екологічної небезпеки та розуміння багатогранної цінності природи.

Необхідні умови: ініціативна группа; залучення громадськості, органів державної влади, ЗМІ, природоохоронних служб.

Ресурси: комп’ютерна техніка, мережа Інтернет, місце на сервері для створення web-сторінки, папір для листівок, плакатів, копіювальний та друкувальний пристрої.

 

Реалізація діяльності:

 • розподіл з учнів 5, 7-10 класів створено волонтерські загони та групи. Завдання волонтерських загонів здійснити пошук інформації:

5 клас - пункти збору макулатури, переваги вторинної переробки, затрати матеріалу на виготовлення даної сировини;

7 клас - пункти збору пластику та полімеру, переваги вторинної переробки, затрати матеріалу на виготовлення даної сировини, шкідливість їх у природі;

8 клас - пункти збору предметів домашнього вжитку, переваги вторинної переробки, затрати матеріалу на виготовлення даної сировини;

9-ЕК клас - пункти збору батарейок, електричних та економічних ламп, переваги вторинної переробки, затрати матеріалу на виготовлення даної сировини, шкідливість їх у природі;

9-ІТ клас - пункти збору домашніх побутових товарів (з використанням радіодеталей, та металічних предметів), переваги вторинної переробки, затрати матеріалу на виготовлення даної сировини, шкідливість їх у природі;

10-ІТ клас - пункти збору склобрухту,  переваги вторинної переробки, затрати матеріалу на виготовлення даної сировини, шкідливість їх у природі; 

Завдання  груп здійснити пошук інформації:

5 клас - розробити інформаційний буклет, про  переваги вторинної переробки (макулатури), затрати матеріалу на виготовлення паперу, адреси пунктів збору макулатури;

7 клас -розробити інформаційний буклет, про  переваги вторинної переробки (пластику та полімеру), затрати матеріалу на виготовлення пластикових та поліетиленових матеріалів, адреси пунктів збору  пластику та полімеру, переваги вторинної переробки, затрати матеріалу на виготовлення даної сировини, шкідливість їх у природі;

8 клас -розробити інформаційний буклет, про  переваги вторинної переробки (предметів домашнього вжитку), затрати матеріалу на виготовлення предметів домашнього вжитку, адреси пунктів збору, переваги вторинної переробки, затрати матеріалу на виготовлення даної сировини;

9-ЕК клас - розробити інформаційний буклет, про  переваги вторинної переробки (батарейок, електричних та економічних ламп), затрати матеріалу на виготовлення батарейок, електричних та економічних ламп, адреси пунктів збору  батарейок, електричних та економічних ламп, переваги вторинної переробки, затрати матеріалу на виготовлення даної сировини, шкідливість їх у природі;

9-ІТ клас - розробити інформаційний буклет, про  переваги вторинної переробки домашніх побутових товарів (з використанням радіодеталей, та металічних предметів), затрати матеріалу на виготовлення даних предметів, переваги вторинної переробки, затрати матеріалу на виготовлення даної сировини, шкідливість їх у природі;

10-ІТ клас - розробити інформаційний буклет, про  переваги вторинної переробки (склобрухту), затрати матеріалу на виготовлення паперу, адреси пунктів збору склобрухту, переваги вторинної переробки, затрати матеріалу на виготовлення даної сировини, шкідливість їх у природі;Реалізація проекту продовжується, на сьогоднішній день  ліцеїстами здано макулатури 1002 кг.  Прибрано Міський парк. Робота над проектом продовжується...

P. S. По завершенню етапів реалізації проекту (при наведенні порядку у місті «бодай часткового») планується реалізація бізнес-проекту запропонованого учнями випускного класу, одинадцятикласниками, «Бучаччина туристична». Учні розробили план, який дасть змогу стати нашому місту не лише красивим та туристично привабливим, але й приноситиме не малі доходи у місцеву казну.

Результати здійснення заходів третього етапу (Визначення напрямів діяльності серед учнів ліцею):

І. Загонами зібрано адреси найближчих пунктів збору промислових відходів.

ІІ. Ліцеїсти провели агітаційну роботу серед жителів міста роздавши агітаційні листівки на яких розміщено наступні заклики

  • «Ні» одноразовому вжитку!;
  • Не купуємо сміття!
  • Сортуємо відходи.
  • Збираємо макулатуру, пластик, використані батарейки, биту склотару та інше:
  • Ощадливе використання пральної машинки, чищення, миття;
  • Шкідливість побутової хімії, організму людини і навколишньому середовищу.

ІІІ. Учні ліцею також виготовили інформаційні буклети про важливість утилізації відходів різного виду та їх шкiдливiсть у природі. Зокрема семикласники виготовили буклет «Макулатура. Важливість збору та переробки»

Учнями 10-ІТ класу створено інформаційний буклет «Пластик та полімер. Шкідливість. Переробка» у якому розміщено цікаву інформацію як про історію створення пластику, його шкоду для навколишнього середовища та як на переробці пластику та полімеру можна побудувати бізнес.

Учні 9-ЕК класу створили інформаційний буклет «Побутові відходи. Склотара». Тут розміщено інформацію про шкідливість битої склотари у природі, про те, що у природі скло розкладається близько ста років та про важливість вторинної переробки даного матеріалу з метою отримання товарної продукції.

Учні 8-ІТ класу створили буклет про харчові відходи та запропонували як їх можна використовувати.

23 жовтня у ліцеї проведено День туризму у якому прийняли участь ліцеїсти 5-11 класів. Святкування відбулося у міському парку під час якого було організовано багато цікавих туристичних конкурсів. По завершенню дня туризму учні та усі учасники прибрали територію парку від пластику, полімеру та склотари.

Останнє оновлення на Четвер, 01 листопада 2012, 21:05
 
Бучацький ліцей    2020